Odpowiedzi na zapytania do siwz z dnia 24.09.09 r. w postępowaniu przetargowym na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno szatniowym) w Piasecznie, ul. Szpitalna 10