Ogłoszenie starosty piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem - Chyliczki, gm. Piaseczno

OGŁOSZENIE

STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 1 października 2009r.

w sprawie sporządzenia wykazu lokali

przeznaczonych do oddania w najem

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

I.

Z zasobu Skarbu Państwa przeznaczone zostały do oddania w najem lokale usytuowane w budynku na nieruchomości z obrębu: Chyliczki gm. Piaseczno, opisane dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od 01.10.2009r. do 21.10.2009r.

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem stan na 1 października 2009 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-10-05 10:14:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2009-10-05 10:23:53)