Wynik postępowania w trybie zapytania o cenę na Wykonanie map sytuacyjnych z projektowanym podziałem nieruchomości mających na celu wydzielenie części gruntów