Ogłoszenie starosty piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - z obrębu: 9-02 m. Góra Kalwaria

OGŁOSZENIE

STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 7 października

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do oddania w dzierżawę część nieruchomość z obrębu: 9-02 m. Góra Kalwaria, opisana dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od 08.10.2009r. do 29.10.2009 r.

  Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-10-13 08:37:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2009-10-13 08:43:43)