Ogłoszenie starosty piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem - Piaseczno, ul. Czajewicza 1a

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

ogłasza, co następuje:

 I.

Z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego przeznaczony został do oddania w najem na okres 3 lat lokal opisany szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 II.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 29 października 2009 r. do dnia 19 listopada 2009 r.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-11-03 10:09:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2009-11-03 14:29:03)