Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 69/3 z obrębu 4-01, ul. Kilińskiego, m. Góra Kalwaria

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 19 listopada 2009r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

ogłasza, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego przeznaczona została do sprzedaży nieruchomość stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działkę nr 69/3 z obrębu 4-01 m. Góra Kalwaria, opisana szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 19 listopada 2009r. do dnia 9 grudnia 2009r.

 

ikonka wordaWykaz nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego przeznaczonych do sprzedaży

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2009-11-20 14:43:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2009-11-20 14:51:14)