Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu wokół budynków oraz renowacji ścian fundamentowych, izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych budynków szkoły i internatu w Zespole Szkół RCKU, ul. Chyliczkowska 20 w Piasecznie, z dnia 29.04.2010r. po powtórzeniu czynnosci badania i oceny ofert