NazwaTypDataOperacja
Decyzja zamienna Starosty Piaseczyńskiego w zakresie zmiany adresu inwestora - Wójt Gminy Lesznowola, zmiany nazwy zamierzenia inwestycyjnego ze względu na zmianę nazwy ul. Gminnej Rady Narodowej na dokument2018-06-25MODYFIKACJA
Decyzja zamienna Starosty Piaseczyńskiego w zakresie zmiany adresu inwestora - Wójt Gminy Lesznowola, zmiany nazwy zamierzenia inwestycyjnego ze względu na zmianę nazwy ul. Gminnej Rady Narodowej na dokument2018-06-25MODYFIKACJA
Decyzja zamienna Starosty Piaseczyńskiego w zakresie zmiany adresu inwestora - Wójt Gminy Lesznowola, zmiany nazwy zamierzenia inwestycyjnego ze względu na zmianę nazwy ul. Gminnej Rady Narodowej na dokument2018-06-25MODYFIKACJA
Decyzja zamienna Starosty Piaseczyńskiego w zakresie zmiany adresu inwestora - Wójt Gminy Lesznowola, zmiany nazwy zamierzenia inwestycyjnego ze względu na zmianę nazwy ul. Gminnej Rady Narodowej na ul. Gminną.el. menu2018-06-25MODYFIKACJA
Decyzja zamienna Starosty Piaseczyńskiego w zakresie zmiany adresu inwestora - Wójt Gminy Lesznowola, zmiany nazwy zamierzenia inwestycyjnego ze względu na zmianę nazwy ul. Gminnej Rady Narodowej na dokument2018-06-25UTWORZENIE
Decyzja zamienna Starosty Piaseczyńskiego w zakresie zmiany adresu inwestora - Wójt Gminy Lesznowola, zmiany nazwy zamierzenia inwestycyjnego ze względu na zmianę nazwy ul. Gminnej Rady Narodowej na ul. Gminną.el. menu2018-06-25MODYFIKACJA
Decyzja zamienna Starosty Piaseczyńskiego w zakresie zmiany adresu inwestora - Wójt Gminy Lesznowola, zmiany nazwy zamierzenia inwestycyjnego ze względu na zmianę nazwy ul. Gminnej Rady Narodowej na ul. Gminną.el. menu2018-06-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego - usunięcie nieprawidłowości i braków w czterech egz. projektu budowlanego. Budowa dwóch dróg gminnych, Łazy gm. Lesznowolael. menu2018-06-25MODYFIKACJA
Decyzja zamienna Starosty Piaseczyńskiego w zakresie zmiany adresu inwestora - Wójt Gminy Lesznowola, zmiany nazwy zamierzenia inwestycyjnego ze względu na zmianę nazwy ul. Gminnej Rady Narodowej na ul. Gminną.el. menu2018-06-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wydaniu postanowienia dotyczącego usunięcia nieprawidłowości i braków w czterech egzemplarzach projektu budowlanego dla inwestycji: budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na dz. 128/1 obręb ew. 0026 Stefanowo, gm. Lesznowolael. menu2018-06-25MODYFIKACJA
Decyzja zamienna Starosty Piaseczyńskiego w zakresie zmiany adresu inwestora - Wójt Gminy Lesznowola, zmiany nazwy zamierzenia inwestycyjnego ze względu na zmianę nazwy ul. Gminnej Rady Narodowej na ul. Gminną.el. menu2018-06-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej DP-3/2 w Woli Gołkowskiej i Bąkówceel. menu2018-06-25MODYFIKACJA
Decyzja zamienna Starosty Piaseczyńskiego w zakresie zmiany adresu inwestora - Wójt Gminy Lesznowola, zmiany nazwy zamierzenia inwestycyjnego ze względu na zmianę nazwy ul. Gminnej Rady Narodowej na ul. Gminną.el. menu2018-06-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego - usunięcie nieprawidłowości i braków, w czterech egzemplarzach przedłożonego projektu budowlanego dot. budowy dróg gminnych: ulicy Berberysowej, Irysów i Astrów wraz z łącznikiem do ulicy Irysów w Piasecznieel. menu2018-06-25MODYFIKACJA
Decyzja zamienna Starosty Piaseczyńskiego w zakresie zmiany adresu inwestora - Wójt Gminy Lesznowola, zmiany nazwy zamierzenia inwestycyjnego ze względu na zmianę nazwy ul. Gminnej Rady Narodowej na ul. Gminną.el. menu2018-06-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - budowa dróg gminnych, ulic 20 KDL i 21 KDL w miejscowości Wólka Kosowskael. menu2018-06-25MODYFIKACJA
Decyzja zamienna Starosty Piaseczyńskiego w zakresie zmiany adresu inwestora - Wójt Gminy Lesznowola, zmiany nazwy zamierzenia inwestycyjnego ze względu na zmianę nazwy ul. Gminnej Rady Narodowej na ul. Gminną.el. menu2018-06-25MODYFIKACJA
nowe podmenuel. menu2018-06-25MODYFIKACJA
Decyzja zamienna Starosty Piaseczyńskiego w zakresie zmiany adresu inwestora - Wójt Gminy Lesznowola, zmiany nazwy zamierzenia inwestycyjnego ze względu na zmianę nazwy ul. Gminnej Rady Narodowej na ul. Gminną.el. menu2018-06-25MODYFIKACJA
Decyzja zamienna Starosty Piaseczyńskiego w zakresie zmiany adresu inwestora - Wójt Gminy Lesznowola, zmiany nazwy zamierzenia inwestycyjnego ze względu na zmianę nazwy ul. Gminnej Rady Narodowej na ul. Gminną.el. menu2018-06-25MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>