NazwaTypDataOperacja
Decyzja Starosty Piaseczyńskiego o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków dla działek z obrębów 02-01, miasto Konstancin-Jeziorna oraz obr. 0001 Bielawael. menu2018-12-10MODYFIKACJA
Informacja o przekazaniu do Wojewody Mazowieckiego akt sprawy w związku z odwołaniem od decyzji Starosty Piaseczyńskiego nr 403/2018 o ustaleniu, że działki nr 133/1, 133/2, 133/4, 178/3, 178/4, 178/5, 239/1, 239/2, 240, 251, 489 i 531, obr. Brześce, gm. Góra Kalwaria stanowią Wspólnotę Gruntową wsi Brześceel. menu2018-12-10MODYFIKACJA
Decyzja Starosty Piaseczyńskiego o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków dla działek z obrębów 02-01, miasto Konstancin-Jeziorna oraz obr. 0001 Bielawael. menu2018-12-10MODYFIKACJA
Decyzja Wojewody Mazowieckiego uchylająca decyzję Starosty Piaseczyńskiego w sprawie odmowy uznania za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej jako dz. 47, obr. 0007, Chojnów, gm. Piasecznoel. menu2018-12-10MODYFIKACJA
Decyzja Starosty Piaseczyńskiego o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków dla działek z obrębów 02-01, miasto Konstancin-Jeziorna oraz obr. 0001 Bielawael. menu2018-12-10MODYFIKACJA
Decyzja Starosty Piaseczyńskiego o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków dla działek z obrębów 02-01, miasto Konstancin-Jeziorna oraz obr. 0001 Bielawael. menu2018-12-10MODYFIKACJA
Decyzja Starosty Piaseczyńskiego o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków dla działek z obrębów 02-01, miasto Konstancin-Jeziorna oraz obr. 0001 Bielawael. menu2018-12-10MODYFIKACJA
Decyzja Starosty Piaseczyńskiego o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków dla działek z obrębów 02-01, miasto Konstancin-Jeziorna oraz obr. 0001 Bielawael. menu2018-12-10MODYFIKACJA
Decyzja Starosty Piaseczyńskiego o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków dla działek z obrębów 02-01, miasto Konstancin-Jeziorna oraz obr. 0001 Bielawael. menu2018-12-10MODYFIKACJA
Decyzja Starosty Piaseczyńskiego o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków dla działek z obrębów 02-01, miasto Konstancin-Jeziorna oraz obr. 0001 Bielawael. menu2018-12-10MODYFIKACJA
Decyzja Starosty Piaseczyńskiego o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków dla działek z obrębów 02-01, miasto Konstancin-Jeziorna oraz obr. 0001 Bielawael. menu2018-12-10MODYFIKACJA
Decyzja Starosty Piaseczyńskiego o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków dla działek z obrębów 02-01, miasto Konstancin-Jeziorna oraz obr. 0001 Bielawael. menu2018-12-10MODYFIKACJA
Decyzja Starosty Piaseczyńskiego o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków dla działek z obrębów 02-01, miasto Konstancin-Jeziorna oraz obr. 0001 Bielawael. menu2018-12-10MODYFIKACJA
Decyzja Starosty Piaseczyńskiego o wprowadzeniu zmiany w ewidencji gruntów i budynków dla działek z obrębów 02-01, miasto Konstancin-Jeziorna oraz obr. 0001 Bielawael. menu2018-12-10UTWORZENIE
decyzja_zmiany_egib_obr02_01Konstancin_0001Bielawa.pdfplik2018-12-10UTWORZENIE
Dane adresowe Starostwadokument2018-12-10MODYFIKACJA
Dane adresowe Starostwadokument2018-12-10MODYFIKACJA
Dane adresowe Starostwadokument2018-12-10MODYFIKACJA
Dane adresowe Starostwadokument2018-12-10MODYFIKACJA
Wydział Architektoniczno-Budowlanydokument2018-12-10MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>