NazwaTypDataOperacja
Projekt uchwały rady w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2019 rok.pdfplik2019-01-17UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2019 rok.pdfplik2019-01-17UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2019 rok.pdfplik2019-01-17UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody Rady Powiatu na zbycie z zasobu Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości położonej w gm. Góra Kalwaria oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 59 obr. Linin II.pdfplik2019-01-17UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.pdfplik2019-01-17UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w obr. 18, m. Piaseczno.pdfplik2019-01-17UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Grochowej.pdfplik2019-01-17UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie umocowania Pana Włodzimierza Rasińskiego ? Przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego do reprezentowania Rady Powiatu Piaseczyńskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.pdfplik2019-01-17UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie powołania Radnego do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.pdfplik2019-01-17UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie powołania Radnego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdfplik2019-01-17UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie powołania Radnego do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.pdfplik2019-01-17UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.pdfplik2019-01-17UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdfplik2019-01-17UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LV418 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 8 listopada 2018r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.pdfplik2019-01-17UTWORZENIE
IV_styczeńplik2019-01-17UTWORZENIE
2019plik2019-01-17UTWORZENIE
Plan pracy Rady Powiatudokument2019-01-17MODYFIKACJA
Plan pracy Rady Powiatudokument2019-01-17MODYFIKACJA
Plan pracy Rady Powiatudokument2019-01-17MODYFIKACJA
Plan pracy Rady Powiatudokument2019-01-17MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>