NazwaTypDataOperacja
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, dz. 707/2, obr. Gołków, gm. Piasecznoel. menu2019-01-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni do poboru wód na dz. 105/7, obr. 0043 Wincentów, gm. Góra Kalwariael. menu2019-01-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, dz. 707/2, obr. Gołków, gm. Piasecznoel. menu2019-01-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - wyprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z zakładu przy ul. Julianowskiej 61, Józefosławel. menu2019-01-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, dz. 707/2, obr. Gołków, gm. Piasecznoel. menu2019-01-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych na Kanale Jeziorki, obr. 0020 Piasecznoel. menu2019-01-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, dz. 707/2, obr. Gołków, gm. Piasecznoel. menu2019-01-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu - dz. nr 132/5 Baniochael. menu2019-01-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, dz. 707/2, obr. Gołków, gm. Piasecznoel. menu2019-01-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, dz. 707/2, obr. Gołków, gm. Piasecznoel. menu2019-01-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, dz. 707/2, obr. Gołków, gm. Piasecznoel. menu2019-01-16MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, dz. 707/2, obr. Gołków, gm. Piasecznoel. menu2019-01-16UTWORZENIE
post_wodnopr_zbiornik_dz707_2_obrGolkow.pdfplik2019-01-16UTWORZENIE
Rejestr interpelacji radnych 2019dokument2019-01-16MODYFIKACJA
Rejestr interpelacji radnych 2019dokument2019-01-16MODYFIKACJA
interpelacje_2019_20.pdfplik2019-01-16UTWORZENIE
interpelacje_2019_19.pdfplik2019-01-16UTWORZENIE
interpelacje_2019_18.pdfplik2019-01-16UTWORZENIE
interpelacje_2019_17.pdfplik2019-01-16UTWORZENIE
Rejestr interpelacji radnych 2019dokument2019-01-16MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>