NazwaTypDataOperacja
III sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego VI kadencjiel. menu2018-12-13UTWORZENIE
Stanowisko Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego - opinia RIO o WPF.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE
Stanowisko Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego - opinia RIO o budżecie.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE
Stanowisko Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego - opinia Komisji Budżetu.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE
Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.pdfplik2018-12-13MODYFIKACJA
Projekt uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Czajewicza 2_4 w Piasecznie na potrzeby PINB.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno?Wychowawczym w Piasecznie.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie wezwania Starosty Piaseczyńskiego do ustąpienia z urzędu.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie wezwania Radnego Grzegorza Pruszczyka do zrzeczenia się mandatu Radnego.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE
Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok powiatu piaseczyńskiego oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE
Opinia RIO - WPF.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE
Opinia RIO - budżet.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE
Opinia Komisji Budżetu i Finansów.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - zał. nr 6.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE
Projekt uchwały rady w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - zał. nr 5.pdfplik2018-12-13UTWORZENIE

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>