NazwaTypDataOperacja
Wykaz nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego przeznaczonej do sprzedaży - dz. 5/8 z obr. 0025 Linin IIel. menu2018-01-18MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego przeznaczonej do sprzedaży - dz. 5/8 z obr. 0025 Linin IIel. menu2018-01-18MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego przeznaczonej do sprzedaży - dz. 5/8 z obr. 0025 Linin IIel. menu2018-01-18MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego przeznaczonej do sprzedaży - dz. 5/8 z obr. 0025 Linin IIel. menu2018-01-18UTWORZENIE
wykaz_sprzedaz_dz5_8_obr0025LininII.pdfplik2018-01-18UTWORZENIE
Wykaz nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego przeznaczonej do sprzedaży - dz. 5/8 z obr. 0025 Linin IIplik2018-01-18UTWORZENIE
Zawiadomienie o wyłożeniu projektu opisowo-kartograficznego z modernizacji egib dla obrębów Władysławów i Wilcza Góra, gm. Lesznowolael. menu2018-01-18MODYFIKACJA
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek ewidencyjnych 18/4, 127/4, 127/5, 130, 131/1, 132, 133, 136, 141/1, 151, 158/1, 158/2, 159, 160, 171/1, 171/2, 173/2, 184/7, 184/10, 190/1, 189/2, 189/3, 196, 198, 200/1, 204, 206/2, 208, 240, 286, 287, 291/1, 164/12, 164/42 z obr. Potycz, gm. Góra Kalwariael. menu2018-01-18MODYFIKACJA
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek ewidencyjnych 18/4, 127/4, 127/5, 130, 131/1, 132, 133, 136, 141/1, 151, 158/1, 158/2, 159, 160, 171/1, 171/2, 173/2, 184/7, 184/10, 190/1, 189/2, 189/3, 196, 198, 200/1, 204, 206/2, 208, 240, 286, 287, 291/1, 164/12, 164/42 z obr. Potycz, gm. Góra Kalwariael. menu2018-01-18MODYFIKACJA
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek ewidencyjnych 18/4, 127/4, 127/5, 130, 131/1, 132, 133, 136, 141/1, 151, 158/1, 158/2, 159, 160, 171/1, 171/2, 173/2, 184/7, 184/10, 190/1, 189/2, 189/3, 196, 198, 200/1, 204, 206/2, 208, 240, 286, 287, 291/1, 164/12, 164/42 z obr. Potycz, gm. Góra Kalwariael. menu2018-01-18MODYFIKACJA
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek ewidencyjnych 18/4, 127/4, 127/5, 130, 131/1, 132, 133, 136, 141/1, 151, 158/1, 158/2, 159, 160, 171/1, 171/2, 173/2, 184/7, 184/10, 190/1, 189/2, 189/3, 196, 198, 200/1, 204, 206/2, 208, 240, 286, 287, 291/1, 164/12, 164/42 z obr. Potycz, gm. Góra Kalwariael. menu2018-01-18MODYFIKACJA
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek ewidencyjnych 18/4, 127/4, 127/5, 130, 131/1, 132, 133, 136, 141/1, 151, 158/1, 158/2, 159, 160, 171/1, 171/2, 173/2, 184/7, 184/10, 190/1, 189/2, 189/3, 196, 198, 200/1, 204, 206/2, 208, 240, 286, 287, 291/1, 164/12, 164/42 z obr. Potycz, gm. Góra Kalwariael. menu2018-01-18MODYFIKACJA
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek ewidencyjnych 18/4, 127/4, 127/5, 130, 131/1, 132, 133, 136, 141/1, 151, 158/1, 158/2, 159, 160, 171/1, 171/2, 173/2, 184/7, 184/10, 190/1, 189/2, 189/3, 196, 198, 200/1, 204, 206/2, 208, 240, 286, 287, 291/1, 164/12, 164/42 z obr. Potycz, gm. Góra Kalwariael. menu2018-01-18MODYFIKACJA
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek ewidencyjnych 18/4, 127/4, 127/5, 130, 131/1, 132, 133, 136, 141/1, 151, 158/1, 158/2, 159, 160, 171/1, 171/2, 173/2, 184/7, 184/10, 190/1, 189/2, 189/3, 196, 198, 200/1, 204, 206/2, 208, 240, 286, 287, 291/1, 164/12, 164/42 z obr. Potycz, gm. Góra Kalwariael. menu2018-01-18MODYFIKACJA
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek ewidencyjnych 18/4, 127/4, 127/5, 130, 131/1, 132, 133, 136, 141/1, 151, 158/1, 158/2, 159, 160, 171/1, 171/2, 173/2, 184/7, 184/10, 190/1, 189/2, 189/3, 196, 198, 200/1, 204, 206/2, 208, 240, 286, 287, 291/1, 164/12, 164/42 z obr. Potycz, gm. Góra Kalwariael. menu2018-01-18MODYFIKACJA
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek ewidencyjnych 18/4, 127/4, 127/5, 130, 131/1, 132, 133, 136, 141/1, 151, 158/1, 158/2, 159, 160, 171/1, 171/2, 173/2, 184/7, 184/10, 190/1, 189/2, 189/3, 196, 198, 200/1, 204, 206/2, 208, 240, 286, 287, 291/1, 164/12, 164/42 z obr. Potycz, gm. Góra Kalwariael. menu2018-01-18MODYFIKACJA
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek ewidencyjnych 18/4, 127/4, 127/5, 130, 131/1, 132, 133, 136, 141/1, 151, 158/1, 158/2, 159, 160, 171/1, 171/2, 173/2, 184/7, 184/10, 190/1, 189/2, 189/3, 196, 198, 200/1, 204, 206/2, 208, 240, 286, 287, 291/1, 164/12, 164/42 z obr. Potycz, gm. Góra Kalwariael. menu2018-01-18MODYFIKACJA
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek ewidencyjnych 18/4, 127/4, 127/5, 130, 131/1, 132, 133, 136, 141/1, 151, 158/1, 158/2, 159, 160, 171/1, 171/2, 173/2, 184/7, 184/10, 190/1, 189/2, 189/3, 196, 198, 200/1, 204, 206/2, 208, 240, 286, 287, 291/1, 164/12, 164/42 z obr. Potycz, gm. Góra Kalwariael. menu2018-01-18MODYFIKACJA
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek ewidencyjnych 18/4, 127/4, 127/5, 130, 131/1, 132, 133, 136, 141/1, 151, 158/1, 158/2, 159, 160, 171/1, 171/2, 173/2, 184/7, 184/10, 190/1, 189/2, 189/3, 196, 198, 200/1, 204, 206/2, 208, 240, 286, 287, 291/1, 164/12, 164/42 z obr. Potycz, gm. Góra Kalwariael. menu2018-01-18UTWORZENIE
wylozenie_gleboznawczej_dz18_4_164_42_Potycz.pdfplik2018-01-18UTWORZENIE

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>