Sprzedaż zabudowanej nieruchomości z zasobu Powiatu Piaseczyńskiego - działka nr 14/1 z obrębu 03-14 m. Konstancin-Jeziorna, ul. Piasta 22

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2011r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 późn. zm.) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
ogłasza, co następuje:

I.
Z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego przeznaczona została do sprzedaży zabudowana nieruchomość, stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działkę nr 14/1 z obrębu 03-14 m. Konstancin - Jeziorna, opisana szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
II.
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 31 stycznia 2011r. do dnia 21 lutego 2011r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-01-31 15:23:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-01-31 15:45:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki