Oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Aleksandrów i Linin, gm. Góra Kalwaria

OGŁOSZENIE
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 07.02.2011r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę nieruchomości położone w miejscowości Aleksandrów i Linin gm. Góra Kalwaria, opisane szczegółowo w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od 07.02.2011 r. do 28.02.2011 r.


ikonka worda Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-02-07 11:54:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-02-07 12:08:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki