Oddanie w dzierżawę nieruchomości - działki nr nr 7/9 i 7/10 z obrębu 11 m. Piaseczno

OGŁOSZENIE
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 31.01.2011r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

I.

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące według ewidencji gruntów i budynków działki nr nr 7/9 i 7/10 z obrębu 11 m. Piaseczno, opisane dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II.

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od 31.01.2011 r. do 21.02.2011 r.

 

word Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-02-09 09:11:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-02-09 09:23:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki