Oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w m. Bielawa gm. Konstancin-Jeziorna

 OGŁOSZENIE
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 21 lutego 2011r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę


 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

 
I.
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę nieruchomości położone w miejscowości Bielawa gm. Konstancin - Jeziorna, opisane szczegółowo w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 
II.
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od 04.02.2011r. do 25.02.2011r.


ikonkaWykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-03-07 09:56:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-03-07 10:20:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki