Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych i sprzętu ogrodniczego dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

Góra Kalwaria dnia 23.03.2011r.

DPS/ZP/A-G.3421/5/707./2011

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/5/2011.
Nazwa zadania: zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych i sprzętu ogrodniczego dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca korzystną cenę.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 28.03.2011r..
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 


 
Lp

 
Nazwa wykonawcy

 
Cena brutto
Liczba pkt
w kryterium cena

 
1.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

 
69 920,00 zł

 
100.00

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia Wykonawcy o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-03-29 11:26:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-03-29 11:28:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki