Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

DPS/ZP/A-G.3421/7/ 1070/2011

Góra Kalwaria dnia 22.04.2011r.


 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/7/2011.
Nazwa zadania: dostawy różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 
Hurtownia Spożywcza
Ryszard i Grzegorz Zawadzki Sp. J.
ul. Puławska 27
05-532 Baniocha

 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca najniższą cenę.

 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 27.04.2011r.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

Lp
Nazwa wykonawcy
Cena brutto
Liczba pkt
w kryterium cena

 

 
1.

 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„POLARIS”
ul. Żołnierska 20a
62-100 Kalisz
112 618,50 zł
92,88

 
2.
Hurtownia BB Bożena Bąk
ul. Grójecka 1
05-530 Góra Kalwaria
112 797,64 zł
92,74

 
3.
Hurtownia Spożywcza
Ryszard i Grzegorz Zawadzki Sp.J.
ul. Puławska 27
05-532 Baniocha
 
104 604,76 zł
100,00

 
4.
ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o
Panieńszczyzna
21-002 Jastków
107 709,26 zł
97,12

2. Termin podpisania umowy.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-04-22 11:24:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-04-22 11:26:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki