Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy warzyw i owoców dla DPS Góra Kalwaria

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/11/2011

Góra Kalwaria dnia 10.06.2011 r.

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
I UNIEWAŻNIENIU ZADAŃ NR 6 I NR 20


 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/11/2011
Nazwa zadania: dostawy warzyw i owoców.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia poszczególnych zadań najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:
 
CYTRUS” Gospodarstwo Ogrodniczo-Sadownicze
Janusz Pawlak
ul. Millenium 90
05-503 Głosków
 
zadanie nr 2– brokuły kl. I
zadanie nr 3 – brzoskwinie kl. I
zadanie nr 7 – gruszki kl. I
zadanie nr 8 – gruszki kl. II
zadanie nr 9 – jagody kl. I
zadanie nr 14 – morele kl. II
zadanie nr 17 – pomidory kl. ekstra
zadanie nr 18 – pomidory kl. II
zadanie nr 21 – śliwki kl. I
zadanie nr 22 – śliwki kl. II
zadanie nr 23 – truskawki kl. I
zadanie nr 24 – wiśnie kl. I
 
Gospodarstwo Rolne
Iwona i Andrzej Odolińscy
Ciszyca 14A
05-520 Konstancin-Jeziorna
 
zadanie nr 1 – botwina kl. I
zadanie nr 4 – burak ćw. kl. I
zadanie nr 5 – cebula biała kl. I
zadanie nr 10 – kapusta biała kl. I
zadanie nr 11 – kapusta czerwona kl. I
zadanie nr 12 – kapusta kwaszona kl. I
zadanie nr 13 – marchew kl. I
zadanie nr 15 – ogórki kwaszone kl. II
zadanie nr 16 – pietruszka kl. I
zadanie nr 19 – pory kl. I
zadanie nr 26 – ziemniak wczesny
 
Gospodarstwo Rolne
Sławomir Jakubaszek
Mroków 32
08-455 Trojanów
 
zadanie nr 25 - ziemniak jadalny
 
Uzasadnienie wyboru: oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ oraz przedstawiające najniższe ceny.
Wybrani wykonawcy obowiązani są niezwłocznie skontaktować się z Zamawiającym.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 

Nazwa Wykonawcy
Nr zadania
Cena brutto

 
Liczba pkt
w kryterium cena
Oferta nr 1 Gospodarstwo Ogrodniczo-Sadownicze
Janusz Pawlak
ul. Millenium 90 05-503 Głosków
2
2 376,99
100,00
3
61,74
100,00
7
1 156,05
100,00
8
386,40
100,00
9
41,16
100,00
14
82,32
100,00
15
8 002,80
74,60
17
18 380,25
100,00
18
1 023,75
100,00
21
1 029,00
100,00
22
257,25
100,00
23
6 052,83
100,00
24
82,32
100,00
Oferta nr 2
Iwona i Andrzej Odolińscy Ciszyca 14 A 05-532 Konstancin -Jeziorna
1
230,00
100,00
4
10 260,00
100,00
5
2 318,00
100,00
10
7 470,00
100,00
11
870,00
100,00
12
9 418,00
100,00
13
10 790,00
100,00
15
5 970,00
100,00
16
2 910,00
100,00
19
1 617,00
100,00
26
10 440,00
100,00
Oferta nr 5
Gospodarstwo Rolne
Sławomir Jakubaszek
Mroków 32 08-455 Trojanów
25
64 050,00
100,00
26
11 520,00
90,63

2. Termin podpisania umów.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
3. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p..zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania – zadanie nr 6 – dostawy czereśni kl. I i zadanie nr 20 - dostawy selerów kl. I.
Uzasadnienie faktyczne: na zadanie nr 6 i zadanie nr 20 nie złożono żadnej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-06-13 15:00:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-06-13 15:03:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki