Sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 21 i nr 22/5, położone w obrębie 1-02 Góra Kalwaria

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

 
ogłasza, co następuje:

 
I.
Z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego przeznaczone zostały do sprzedaży nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 21 i nr 22/5, położone w obrębie 1-02 Góra Kalwaria, opisane dokładniej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
II.

 
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 16.06.2011r. do dnia 07.07. 2011r.
 
                                                                                Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-06-16 11:53:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-06-16 12:12:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki