Oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków działkę nr 168/1 z obrębu Zalesie Górne gm. Piaseczno

OGŁOSZENIE
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 16.06.2011r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę


 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r, Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

 
I.
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działkę nr 168/1 z obrębu Zalesie Górne gm. Piaseczno, opisana dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 
II.

 
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od 17.06.2011r. do 08.07.2011r.
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-06-17 12:37:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-06-17 12:46:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki