☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pytania do SIWZ II - remont drogi powiatowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - droga powiatowa Nr 2863W

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82

KDM.343- B.F.- 33 / 1575 / 2011 Piaseczno, dn. 2011-06-17
 
DOTYCZY: Remontu drogi powiatowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – droga powiatowa Nr 2863W (ul. Mirkowska na odcinku od mostu na rzece Jeziorce do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego w Konstancinie – Jeziornie).
 
Sprawa numer: 07/KDM/2011

 
Pytania do SIWZ
 
Do Zamawiającego w dniu 16.06.2011r. wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 Upzp , przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem bez ujawniania źródła zapytania.
 
Pytanie 1:
 
Po przeprowadzonej wizji w terenie, ze względu na duże nierówności nawierzchni i liczne ubytki i wyrwy stosowne by było zastosowanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej. Czy Wykonawca ma uwzględnić w/w warstwę w cenie ofertowej, jeżeli tak to w jakiej ilości?
 
Odpowiedź:
 
Zamawiający informuje, że w celu wyrównania ewentualnych nierówności po frezowaniu, należy przewidzieć miejscowe uzupełnienia masą mineralno-bitumiczną w ilości 50 ton, i uwzględnić w cenie ofertowej w pozycji nr 7 - ułożenie warstwy ścieranej z betonu asfaltowego grub. 5 cm standard II.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-06-17 15:35:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-06-17 15:40:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4022467