Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont drogi - droga powiatowa Nr 2863W w Konstancinie-Jeziornie

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno 
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80

KDM.343- B.F.- 36 /1667/2011 Piaseczno 27-06-2011
07/KDM/2011
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont drogi powiatowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – droga powiatowa Nr 2863W (ul. Mirkowska na odcinku od mostu na rzece Jeziorce do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego w Konstancinie – Jeziornie)”została wybrana oferta wykonawcy:
 
FAL-BRUK B.B.Z. Falenta
Spółka Jawna
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

 
Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

 
98,38 pkt
2
P.P.U.H. „EFEKT” Sp. z o. o.
ul. Szomańskiego 8
02-495 Warszawa

 
86,39 pkt
3
MABAU POLSKA Sp. z o.o.
Szymanów 9K
05-532 Baniocha

 
81,62 pkt
4
FAL-BRUK B.B.Z. Falenta Spółka Jawna
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

 
100 pkt


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-06-27 14:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-06-27 14:13:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki