☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyniku postępowania - przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2855 W w Tarczynie

Zarząd Dróg Powiatowychw Piasecznie
ul. Kościuszki 9 
05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82


KDM.343.BF- 40/ 1691 / 2011
Piaseczno 29.06.2011


06/KDM/2011

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2855 W w Tarczynie” wpłynęłaoferta wykonawcy:

 
Zbiorcze zestawienie ofert
 


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego
Mazowieckie Mosty” Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 13
05-300 Mińsk Mazowiecki

 
100 pkt

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznychunieważnia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-06-29 14:39:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-06-29 14:43:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4019325