Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie - przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2855 W w Tarczynie

Zarząd Dróg Powiatowychw Piasecznie 
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82 

KDM.343.BF-  51 /1874 / 2011
Piaseczno 20.07.2011
11/KDM/2011
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2855 W w Tarczynie” wpłynęłyoferty od wykonawców:    
 
Zbiorcze zestawienie ofert

 
Numer oferty
 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
„INTOP Warszawa” Sp. z o.o.
 ul. Wiertnicza 108
 02-952 Warszawa   
 
100 pkt
2
Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka Akcyjna,
 ul. Marywilska 38/40
 03-228 Warszawa                                                      
 
82,16 pkt
3
Przedsiębiorstwo WielobranżoweA-Z BUD”
Zbigniew Frąk,
ul. Zientarskiego 1A
26-600 Radom      
 
98,61 pkt

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-07-20 23:21:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-07-20 23:24:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki