Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno
fax. (022) 756-24-80
tel. (022) 756-24-82

Piaseczno 02-08-2011

KDM.343- B.F.- 59/ 2025 /2011
08/KDM/2011

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowychzostała wybrana oferta wykonawcy:
P.H.U „DAW-TRANS” Sławomir Podstawka
Kostomłoty Drugie, ul. Bugajska 77
26-085 Miedziana Góra

 
Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 
1
P.H.U „DAW-TRANS” Sławomir Podstawka
ul. Bugajska 77, Kostomłoty Drugie
26-085 Miedziana Góra

 
100 pkt
2
Rosiński Logistics” Filip Rosiński
ul. Wrzosowa 12
98-220 Zduńska Wola

 
85,04 pkt

Jednocześnie, informujemy iż zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-08-02 14:20:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-08-02 14:23:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki