Zmiana ogłoszenia - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego

Numer ogłoszenia: 229862 - 2011; data zamieszczenia: 04.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 220806 - 2011 data 28.07.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), fax. 22 756 24 80.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno pok. nr 7.
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno pok. nr 7.
II.2) Tekst, który należy dodać:
  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno pok. nr 7.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-08-04 08:59:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-08-04 09:00:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki