Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej - przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2855 W w Tarczynie

Zarząd Dróg Powiatowychw Piasecznie
ul. Kościuszki 9
 05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82

KDM.343.BF- 64 / 2107/ 2011
Piaseczno 08.08.2011
12/KDM/2011

 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2855 W w Tarczynie” została wybrana oferta wykonawcy:

 
INTOP Warszawa” Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 108
02-952 Warszawa

 

 
Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze
DROMOS Sp. j.
Z. Zakrzewski, S. Maj
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź

 
86,34 pkt
2
INTOP Warszawa” Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 108
02-952 Warszawa

 
100 pkt

Jednocześnie, informujemy iż zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-08-08 09:52:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-08-08 09:56:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki