☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80

KDM.343- B.F.- 65/ 2151/2011
Piaseczno 10-08-2011
13/KDM/2011
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowegozostała wybrana oferta wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ŻAR” Arkadiusz Saczewski,
ul. Sokołowska 159-165
08-110 Siedlce

 
Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 
1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ŻAR” Arkadiusz Saczewski,
ul. Sokołowska 159-165
08-110 Siedlce

 
100 pkt

Jednocześnie, informujemy iż zgodnie z art.94 ust.2 pkt.1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-08-10 09:33:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-08-10 09:36:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4019325