☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy ryb i przetworów rybnych, mięsa, wędlin, cukru do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

DPS/ZP/A-G.3421/16/ 2442/2011

Góra Kalwaria dnia 22.08.2011r.


 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/16/2011.
Nazwa zadania: dostawy ryb i przetworów rybnych, mięsa, wędlin, cukru do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

 

 
Zadanie nr 1 – dostawy ryb i przetworów rybnych
Przedsiębiorstwo Handlowe „IMEX”
T. Norko, B. Norko
ul. Suwalska 32/64
03-252 Warszawa

 
Zadanie nr 2 – dostawy mięsa
Masarnia Ubojnia ZEMAT Sp. J.
Zdzisław Trościańczyk i S-ka
ul. Łąkowa 1
21-310 Wohyń
woj. Lubelskie

 
Zadanie nr 3 – dostawy wędlin
Masarnia z Ubojnią
97-330 Sulejów
Bilska Wola Kol. 1
woj. łódzkie

 
Zadanie nr 4
Unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 Pzp – cena oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.

 
Uzasadnienie wyboru: oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiające najniższe ceny.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

 


 
Lp.

 
Nazwa wykonawcy, adres

 
Nr zadania

 
Cena brutto
Ilość pkt. w kryterium cena

 
1.

 
Masarnia Ubojnia ZEMAT Sp. J.
Zdzisław Trościańczyk i S-ka
ul. Łąkowa 1 21-310 Wohyń
woj lubelskie

 
2

 

 
157 429,50

 
100,00

 

 
3

 
229 067,00
88,07

 

 
2.

 
Przedsiębiorstwo Handlowe „IMEX”
T. Norko, B. Norko
ul. Suwalska 32/64
03-252 Warszawa

 

 
1

 

 
56 478,50

 

 
100,00

 

 
3.

 
Masarnia z Ubojnią
97-330 Sulejów
Bilska Wola Kol. 1
woj. łódzkie

 

 
2

 
174 960,00

 
89,98

 

 
3

 
201 740,00

 
100,00

 

 
4.

 
Hurtownia Spożywcza
Ryszard i Grzegorz Zawadzki Sp.J.
ul. Puławska 27
05-532 Baniocha

 

 
4

 

 
17 236,80

 

 
-

 


 
2. Termin podpisania umowy.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-08-23 14:40:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-08-23 14:47:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4022467