Pytania do SIWZ - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze kruszyw wapiennych 30_08_2011

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80 
tel. 756-24-82

KDM.343- B.F.- 78/2437/ 2011 Piaseczno, dn. 2011-08-30
DOTYCZY: Dostawy na teren bazy w Wilczej Górze kruszyw wapiennych .
Sprawa numer: 14/KDM/2011


Pytania do SIWZ

Do Zamawiającego w dniu 29.08.2011r. wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 Upzp , przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:

Jaką max ilość jednorazowo Zamawiający zamierza zamówić z obowiązkiem dostawy w ciągu 48 h?

W § 3 pkt1 projektu umowy jest zapis, że wymaganym terminem realizacji zamówienia jest okres od dnia 12.08.2011r. do dnia 07.10.2011r., z którego można wysnuć wniosek, że średnio dziennie należy dostarczyć 250 ton kruszywa.

A w § 4 pkt 3 projektu umowy mówi, że „wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw w ciągu 48 godzin od zamówienia złożonego przez Zamawiającego, co z kolei może oznaczać, że całość zamówienia ( 5 tyś. ton) należy dostarczyć w ciągu 48 h.

Odpowiedź:

Jednorazowa ilość zamówienia do realizacji dostawy w ciągu 48 godzin nie przekroczy 400 ton.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-08-30 15:47:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-08-30 15:50:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki