☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pytania do SIWZ - dostawy na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych 6_09_2011

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
05-500 Piaseczno
ul. Kościuszki 9
fax. 756-24-80 
tel. 756-24-82

KDM.343- B.F.- 89 / 2511 / 2011 Piaseczno, dn. 2011-09-06

 
DOTYCZY: Dostawy na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych .
 
Sprawa numer: 18/KDM/2011

 
Pytania do SIWZ
 
Do Zamawiającego w dniu 02.09.2011r. wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 Upzp, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.
 
Pytanie 1:
 
Jakie należy dostarczyć grysy płukane czy nie płukane?
 
Odpowiedź:
Zamawiający odpowiada, iż dostarczane grysy bazaltowe powinny być zgodne normą zawartą w opisie przedmiotu zamówienia (Część II – SIWZ). Grys bazaltowy 5/8 musi spełniać wymogi Polskiej Normy: PN-EN-13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni dróg, lotnisk i innych przeznaczonych do ruchu.”, natomiast Grys bazaltowy 8/16 PN-EN-12620 „Kruszywa do betonu”. Dostarczany grys bazaltowy powinien być pierwszej klasy i pierwszego gatunku.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-09-06 15:12:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-09-06 15:18:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4019047