Ogłoszenie o konkursie na najem stołówki z zapleczem kuchennym - Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie

Ogłoszenie o konkursie na najem stołówki z zapleczem kuchennym
 

1. Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie 05-520,
ul. Mirkowska 39, ogłasza konkurs na wynajem w okresie od 16.10.2011r.do 31.08.2012r. pomieszczeń o powierzchni 63 m 2 z przeznaczeniem na najem stołówki z zapleczem kuchennym.

 
2. Oprócz miesięcznego czynszu najmu, najemca płacić będzie miesięcznie następujące opłaty netto:
- energia elektryczna - 70,00 zł
- woda, ścieki - 50,00 zł
- wywóz śmieci - 30,00 zł
- energia cieplna - 50,00 zł
Powyższe ceny za media mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cen

 
3. Miejsce najmu można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1400, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panią Małgorzatą Wojciechowską tel. 22 756-42-68

 
4. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 30.09.2011r. do godziny 1400 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na najem stołówki z zapleczem kuchennym”

 
5. Oferty zostaną otwarte w dniu 30.09.2011r. o godzinie 1415

 
6. O terminie zawarcia umowy uczestnik, który wygra konkurs zostanie powiadomiony niezwłocznie odrębnym pismem

 
7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo korzystania ze stołówki w czasie konferencji i uroczystości szkolnych
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-09-08 08:44:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-09-08 08:46:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki