Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowego

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82

fax. (022) 756-24-80

KDM.343- B.F.- 105/ 2659 /2011
Piaseczno 14-09-2011
16/KDM/2011
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze oleju opałowegozostała wybrana oferta wykonawcy:

 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ŻAR” Arkadiusz Saczewski,
ul. Sokołowska 159-165
08-110 Siedlce

 
Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ŻAR” Arkadiusz Saczewski,
ul. Sokołowska 159-165
08-110 Siedlce

 
100 pkt
2
PETROLIS Sp. z o. o.
ul. Władysława Jagiełły 10a/204
26-700 Zwoleń

 
99,98 pkt


 
Jednocześnie, informujemy iż zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-09-14 13:31:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-09-14 13:33:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki