Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy jabłek, tłuszczy roślinnych, makaronów, jaj, cukru do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dnia 19.09.2011r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/17/2011.
Nazwa zadania: dostawy jabłek, tłuszczy roślinnych, makaronów, jaj, cukru do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Zadanie nr 1 – dostawy jabłek
CYTRUS” Gospodarstwo Ogrodniczo-Sadownicze
Janusz Pawlak
ul. Millenium 90
05-503 Głosków

 
Zadanie nr 3 – dostawy makaronów
Hurtownia BB Bożena Bąk
ul. Grójecka 1
05-530 Góra Kalwaria

 
Zadanie nr 4 – dostawy jaj
KARDROB
Magdalena Fijałkowska
Karolina 51
05-530 Góra Kalwaria

 
Zadanie nr 5 – dostawy cukru
Hurtownia BB Bożena Bąk
ul. Grójecka 1
05-530 Góra Kalwaria

 
Uzasadnienie wyboru: oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiające najniższe ceny.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 
Zadanie nr 2
Unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 Pzp – cena oferty przewyższa kwotę, jaką
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania.

2. Termin podpisania umowy.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 
3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 


 
Lp.

 
Nazwa wykonawcy, adres

 
Nr zadania

 
Cena brutto

 
Ilość pkt.

 

 

 
1.

 

 

 
Hurtownia BB Bożena Bąk
ul. Grójecka 1
05-530 Góra Kalwaria

 
1

 

 
16 768,00

 
93,38

 
3

 
9 718,00

 

 
100,00

 
5

 
9 698,00

 

 
100,00

 

 
2.

 
Grzegorz Kapelusiak, Barbara Kondratowicz
Coniew 41
05-530 Góra Kalwaria

 

 

 
1

 

 
19 760,00

 

 
83,48

 

 
3.

 
KARDROB
Magdalena Fijałkowska
Karolina 51
05-530 Góra Kalwaria

 

 
4

 

 

 

 
29 700,00

 

 

 

 
100,00

 

 

 
4.

 
CYTRUS” Gospodarstwo Ogrodniczo-Sadownicze
Janusz Pawlak
ul. Millenium 90
05-503 Głosków

 

 

 
1

 

 

 
16 496,00

 

 

 
100,00

 

 

 

 
5.

 

 

 
Firma Handlowa DAGR-BIS Sp. J.
Grzegorz Hajczuk, Dariusz Nowacki
ul. Szkolna 13
05-500 Piaseczno

 
2

 
80 745,00

 

 
-

 

 
3

 
12 255,00

 

 
79,30

 
5

 
12 467,52

 

 
77,79

 

 
6.

 
Hurtownia Spożywcza
Ryszard i Grzegorz Zawadzki Sp.J.
ul. Puławska 27
05-532 Baniocha

 
3

 

 
13 545,00

 

 
71,75

 

 
5

 
11 232,00

 
86,34

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-09-20 15:46:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-09-20 15:47:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki