☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 31.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa gazociągu średniego ciśnienia, Tomice, ul. Miła, gm. Góra Kalwaria

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania
Dotyczy:

wniosku z dnia:
08.09.2011 r.
Inwestor:
Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179 ( 02-222 Warszawa)
Zakres wniosku pozwolenia na budowę:
budowa gazociągu średniego ciśnienia
Adres inwestycji:
dz. o nr ew.: dz. 119, 124/27, 124/29 (obręb ew. 0019) we wsi Kąty, ul. Mikołaja Reja;dz. o nr ew.: 34/2, 79, 61/9, 61/8, 63/18, 63/2, 63/13, 66/13, 66/15 ( obręb ew. 0042) we wsi Tomice, ul. Miła, gm. Górze Kalwarii

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późń. zm. )
zawiadamiam,
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia na dz. o nr ew.: dz. 119, 124/27, 124/29 (obręb ew. 0019) we wsi Kąty, ul. Mikołaja Reja;dz. o nr ew.: 34/2, 79, 61/9, 61/8, 63/18, 63/2, 63/13, 66/13, 66/15 ( obręb ew. 0042) we wsi Tomice, ul. Miła, gm. Górze Kalwarii.
Wyjaśniam, że strony mogą w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, zapoznać się w Referacie Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w  Górze Kalwarii, ul. 3-go Maja 10 (pokój Nr 16 – pon. 800 – 1700, piątek 800 –1500, wtorek i czwartek 800 – 1200) z dokumentacją, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski w przedmiotowej sprawie.
Ponadto informuje, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 
Otrzymują:
  1. Pełnomocnik Inwestora
  2. Strony, zgodnie z definicją obszaru oddziaływania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt 20 oraz art. 28 ust. 2 prawa budowlanego),wg listy niepublikowanej,
  3. aa.
  Do wiadomości:
  1. Piaseczyński Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20a
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria,
  3. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie,
  4. Strona internetowa (www. piaseczno.pl)
  5. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-10-04 15:28:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-10-04 15:29:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3988003