Oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piaseczyńskiego położonych w Lininie, Aleksandrowie i Górze Kalwarii

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 6 października 2011r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 późn. zm.) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego


 
ogłasza, co następuje:

 
I.
Z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości stanowiące własność Powiatu Piaseczyńskiego, opisane dokładnie w wykazie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, przeznaczone do zagospodarowania zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium.

 
II.
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 10.10.2011r. do dnia 30.10.2011r.
 

ikonka  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-10-11 12:11:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-10-11 12:20:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki