Oddanie w dzierżawę na okres do 15 lat zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii przy ul. Ks. Sajny 4

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 6 października 2011r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego


 
ogłasza, co następuje:
 
I.
Z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego przeznaczona została do oddania w dzierżawę na okres do 15 lat zabudowana nieruchomość stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działkę nr 25/1 w obrębie 1-02, o powierzchni 0,3552 m2, położona w Górze Kalwarii przy ul. Ks. Sajny 4, opisana dokładnie w wykazie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, przeznaczona do zagospodarowania zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 
II.
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia 10 października 2011r. do dnia 30 października 2011r.
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-10-11 13:19:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-10-11 13:43:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki