Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze soli drogowej z antyzbrylaczem

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno 
tel. (022) 756-24-82
fax (022) 756-24-80

KDM.343- B.F.-118 / 3092 /2011
Piaseczno 18-10-2011
20/KDM/2011
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze soli drogowej z antyzbrylaczemzostała wybrana oferta wykonawcy:

 
Spółdzielnia Usług Rolniczych
w Starych Babicach
ul. Wieruchowska 1
05-082 Stare Babice

 
Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 
1
Spółdzielnia Usług Rolniczych w Starych Babicach
ul. Wieruchowska 1
05-082 Stare Babice

 
100 pkt
2
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu Usług
WOJTEX” Wojciech Pasich
ul. Junacka 25/2
30-237 Kraków

 
87,72 pkt

Jednocześnie, informujemy iż zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-10-18 14:33:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-10-18 14:35:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki