☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 20.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/19/3015/2011

Góra Kalwaria dnia 26.10.2011 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/A-G.3421/19/2011

 
Nazwa zadania: dostawy leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty w zakresie następujących części zamówienia:
 
Lista wybranych wykonawców:
Złota” Sp. z o.o.
ul. Okrzei 21/8
05-300 Mińsk Mazowiecki
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ oraz przedstawiająca najniższą cenę zamówienia.
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta
nr
Nazwa wykonawcy
Cena brutto
Punktacja w kryterium cena

 
1
BONIS AVIBUS Sp. z o.o.
ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa

 
29 329,95 zł

 

 
57,21
2
WAGA” Spółka Jawna
ul. Kupiecka 1
05-400 Otwock
35 930,14 zł

 

 
46,70
3
Apteka Rodzinna
ul. Czachowskiego 15a
26-600 Radom
41 672,84 zł

 

 
-
4
Złota” Sp. z o.o.
ul. Okrzei 21/8
05-300 Mińsk Mazowiecki
16 780,28 zł

 

 
100,00

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:
 

Lp.

 
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia
Uzasadnienie prawne odrzucenia

 
1.
Apteka Rodzinna
ul. Czachowskiego 15a
26-600 Radom
Wykonawca w formularzu cenowym w poz. 62, 66,109,157,194, 320, 363, 368, 395, 404, 447 nie wpisał ceny leku tylko „ brak w obrocie”.

 

 
Art.89 ust.1 pkt.2

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-10-28 13:24:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-10-28 13:27:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3957187