Archiwizacja dokumentów wraz z opracowaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych, Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta, Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna, 27 października 2011r.


 
Zaproszenie do składania ofert cenowych

 

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta zaprasza do składania ofert cenowych na archiwizację dokumentów wraz z opracowaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych

 
1.Zamawiający:

 
Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39
tel.: (22) 756-42-81, fax.: (22) 756-45-40
NIP: 123-00-40-021,

2. Przedmiot zamówienia:

Przedstawienie cenynaarchiwizację około 100 mb dokumentów w archiwum szkolnym wraz z opracowaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych ( Instrukcja Kancelaryjna, Instrukcja Archiwalna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt) która obejmuje:

 
  1. podział dokumentacji na kategorie archiwalne
  2. kompleksowe uporządkowaniu materiałów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu działania archiwów zakładowych
  3. kwalifikację dokumentacji kat. B ze względu na okres jej przechowywania określony w obowiązujących przepisach prawnych i odpowiednie jej uporządkowanie
  4. wydzielenie dokumentacji, której okres przechowywania minął i może ulec zniszczeniu lub wybrakowaniu
  5. sporządzenie ewidencji akt oraz protokółów brakowania
  6. opracowanie Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Archiwalnej.

3. Termin realizacji:
Wymagany: 30 styczeń 2012r.

4. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z formularzem

5. Kryterium wyboru oferty:
cena

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Sekretariat Zespołu Szkól im. Władysława Stanisława Reymonta lub przesłać faksem
na nr: 22 756-45-40 w terminie do dnia
15/11/2011 r., do godz. 14:00.

 
7. Otwarcie ofert nastąpi 15.11.2011r. w siedzibie zamawiającego o godz. 14.15 w sekretariacie szkoły

8. Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Agnieszka Bartoszewicz tel. /22/ 756-42-81

Załączniki:
Formularz (do pobrania)
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-10-28 13:37:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-10-28 13:41:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki