☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 20.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2011/2012

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel.(022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80
 
KDM.343- B.F.- 123 / 3280 /2011 Piaseczno 04-11-2011
22/KDM/2011
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2011/2012.” zostały wybraneoferty wykonawców:

 
Zadanie nr I - dla terenu gmin: Piaseczno, Lesznowola, częściowo Konstancin-Jeziorna.
ROL-BUD-SERWIS” Sp. z o.o.
USTANÓW, ul. Parkowa 2 b
05-540 Zalesie Górne

 
Zadanie nr II - dla terenu gmin: Góra Kalwaria, częściowo Konstancin-Jeziorna.
TRANSPORT DROGOWY
Mirosław Tadzik
ul. 22 Lipca 7
05-504 Złotokłos
Oferty niniejszych Wykonawców zawierały najniższe ceny, a w związku z powyższym uzyskały najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Zadanie nr I
Zadanie nr II
1
ROL-BUD-SERWIS” Sp. z o.o.
USTANÓW, ul. Parkowa 2 b
05-540 Zalesie Górne

 
100 pkt

 
-----
2
TRANSPORT DROGOWY
Mirosław Tadzik
ul. 22 Lipca 7
05-504 Złotokłos

 

 
------

 

 

 
100 pkt

Jednocześnie, informujemy iż zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-11-04 11:50:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-11-04 11:52:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3957187