Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy tłuszczy roślinnych i drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/20/3070/2011

Góra Kalwaria dnia 07.11.2011r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. dostawy tłuszczy roślinnych i drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1
Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/20/2011.
 
Nazwa zadania: 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
 
zadanie nr 1 dostawy tłuszczy roślinnych
Firma Handlowa DAGR-BIS Sp. J.
Grzegorz Hajczuk, Dariusz Nowacki - cena brutto 76 334,00 zł
ul. Szkolna 13
05-500 Piaseczno
liczba pkt. w kryterium cena - 100,00
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIW i przedstawiająca korzystną cenę.
 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 1,
ponieważ złożono tylko jedną ofertę.
 
UNIEWAŻNIENIE
 
zadanie nr 2 dostawy drobiu
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu zadania nr 2 na dostawy drobiu
Uzasadnienie faktyczne:
nie wpłynęła żadna oferta
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt.1
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-11-07 15:32:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-11-07 15:35:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki