Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie - odwodnienie mostu przez rzekę Tarczynkę i drogi powiatowej nr 2855W

Zarząd Dróg Powiatowychw Piasecznie
ul. Kościuszki 9
 05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80 
tel. 756-24-82

KDM.343.BF- 133 / 3460/ 2011
Piaseczno 22.11.2011
21/KDM/2011

 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odwodnienie mostu przez rzekę Tarczynkę i drogi powiatowej nr 2855W ( ul. Grójecka) na odcinku od przebudowywanego mostu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 879 (ul. 1 Maja).” wpłynęłaoferta od wykonawcy:

Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
FAL-BRUK” B.B.Z. FALENTA S.J.
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

 
100 pkt

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznychunieważnia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wytworzył:
Beata Flint
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-11-22 15:54:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-11-22 15:56:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki