Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Henryków Urocze)

OGŁOSZENIE
STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 29.11.2011r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r, Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:

 
I.
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży nieruchomość stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działkę nr nr 51/1 o pow. 0,2200 ha, położoną w miejscowości Henryków Urocze, gm. Piaseczno, opisana dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
II.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/wym. ustawy winne złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 
III.
 
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie w okresie od 30.11.2011r. do 13.12.2011r.
 
Wytworzył:
Magdalena Konopka
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-11-30 08:58:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-11-30 09:11:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki