Ogłoszenie o konkursie na najem stołówki z zapleczem kuchennym w Zespole Szkół im. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie

Ogłoszenie o konkursie na najem stołówki z zapleczem kuchennym


1. Zespół Szkół im. Wł. ST. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie 05-520,
ul. Mirkowska 39, ogłasza konkurs na wynajem w okresie od 01.01.2012r.do 31.08.2012r. pomieszczeń o powierzchni 63 m 2 z przeznaczeniem na najem stołówki z zapleczem kuchennym.

 
2. Oprócz miesięcznego czynszu najmu, najemca płacić będzie miesięcznie następujące opłaty netto:
- energia elektryczna - 70,00 zł
- woda, ścieki - 50,00 zł
- wywóz śmieci - 30,00 zł
- energia cieplna - 50,00 zł
Powyższe ceny za media mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cen.
3. Miejsce najmu można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1400, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panią Małgorzatą Wojciechowską tel. 22 756-42-68.

4.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 20.12.2011r. do godziny 1300 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na najem stołówki z zapleczem kuchennym”.

5.
Oferty zostaną otwarte w dniu 20.12.2011r. o godzinie 13.15.

6.
O terminie zawarcia umowy uczestnik, który wygra konkurs zostanie powiadomiony niezwłocznie odrębnym pismem.

7. W
ynajmujący zastrzega sobie prawo korzystania ze stołówki w czasie konferencji i uroczystości szkolnych.

8.
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Wytworzył:
Małgorzata Wojciechowska - ZS im. Reymonta
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-12-07 10:22:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-12-07 10:29:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki