Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dnia 23.12.2011r.

Nr sprawy:DPS/ZP/A-G.3421/21/2011

 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/21/2011
Nazwa zadania: dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej
w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 
Cytrus” Janusz Pawlak
Gospod.Ogrod.Sad. ul. Millenium 90
05-503 Głosków
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca najniższą cenę.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.
Nazwa, aders Wykonawcy
Cena brutto
Ilość pkt. w kryterium cena
1.
Bracia Ledzion”
Grzegorz Ledzion, Zbigniew Ledzion
ul. Podchorążych 25/27
94-234 Łódź
 

 

 
87 878,15 zł

 

 
96.54
2.
Cytrus” Janusz Pawlak
Gospod.Ogrod.Sad. ul. Millenium 90
05-503 Głosków

 
84 837,41zł

 
100..00

2. Termin podpisania umowy.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-12-27 13:04:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-12-27 13:06:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki