Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wywóz odpadów komunalno-bytowych z terenu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/22/.3662/2011

Góra Kalwaria dnia 28.12.2011 r.

 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/22/2011
Nazwa zadania: wywóz odpadów komunalno-bytowych z terenu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
JARPER SP. z o. o.
Kol. Warszawska
Al. Krakowska 108a
05-552 Wólka Kosowska

 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


 
Lp.

 
Nazwa wykonawcy

 
Przedmiot zamówienia

 
Cena brutto zł

 
Ilość pkt.

 

 

 

 
1.
REMONDIS Otwock
Sp. z o.o.
ul. Johna Lennona 4
05-400 Otwock

 

 

 

 

 
Pojemnik bóbr 1100 l.

 

 
31,32

 

 

 
83.07

 

 
Pojemnik o pojemności mniejszej niż 240 l.

 

 
5,40

 
Pojemnik KP7m3

 

 
226,80

 

 

 
2.

 

 
JARPER SP. z o. o.
Kol. Warszawska
Al. Krakowska 108a
05-552 Wólka Kosowska

 
Pojemnik bóbr 1100 l.

 

 
26,00

 

 

 
88.27

 

 
Pojemnik o pojemności mniejszej niż 240 l.

 

 
10,00

 
Pojemnik KP7m3

 
350,00

 

 

 
3.

 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania m.st. Warszawie
Sp. z o. o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

 
Pojemnik bóbr 1100 l.

 

 
32,40

 

 

 

 
71.00

 
Pojemnik o pojemności mniejszej niż 240 l.

 

 
10,80

 
Pojemnik KP7m3

 
432,00

 

 

 
4.

 
Zakład Usług Komunalnych
BŁYSK Sp. z o.o.
ul. Piastowa 2
05-400 Otwock

 
Pojemnik bóbr 1100 l.

 

 
29,37

 

 

 

 

 
86.51

 
Pojemnik o pojemności mniejszej niż 240 l.

 

 
1,08

 
Pojemnik KP7m3
296,14

 

 

 
4.

 

 

 
TIP-TOP Leszek Parol
ul. Kilińskiego 33A
05-530 Góra Kalwaria

 
Pojemnik bóbr 1100 l.

 

 
25,92

 

 

 

 

 
86.47

 
Pojemnik o pojemności mniejszej niż 240 l.

 

 
12,96

 
Pojemnik KP7m3
410,40

2. Termin podpisania umowy.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ nie odrzucono i nie wykluczono żadnej oferty.
Wytworzył:
Irena Kwietniewska - DPS Góra Kalwaria
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-12-30 11:10:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-12-30 11:12:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki