Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Konstancin-Jeziorna, 30.12.2011 r.

Nr sprawy: AG.3400/03/12
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: AG.3400/03/12
Nazwa zadania: dostawa mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1

 
  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
Zakłady Mięsne JADÓW sp. z o.o. Wójty 53, 05-280 Jadów
  1. Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiająca korzystną cenę.
  2. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks cywilny.

 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Ilość punktów w kryterium cena
1.
Zakłady Mięsne Jadów Sp. z o.o.
Wójty 53, 05-280 Jadów
86.080,34 zł
100


 
  1. Termin podpisania umowy.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Wytworzył:
Bożena Rzeczkowska - DPS Konstancin-Jeziorna
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-12-30 12:32:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-12-30 12:33:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki